Parent/Student Handbook

2223 SWPC Parent Handbook .pdf

22-23 Handbook

English

2223 SWPC Parent Handbook SPANISH.pdf

22-23 Handbook

Spanish

2223 SWCSD SWPC Handbook_Somali - Final.pdf

22-23 Handbook

Somali

After reading the South-Western Preschool Parent /Student Handbook for 2022-2023, please complete the Sign Off Form : South-Western Preschool Parent/Student Handbook Sign-Off 2022-2023

Después de leer el Manual para padres y estudiantes de South-Western Preschool para 2022-2023, complete el formulario de firma: Firma del Manual Para Padres y Estudiantes de South-Western Preschool 2022-2023

Kadib markaad akhrido Buug-gacmeedka Waalidka/Ardayga ee Koonfur-Galbeed ee 2022-2023, fadlan buuxi Foomka Saxiixidda: Buug-gacmeedka Waalidka/Ardayga Dugsiga ka hor ee Koonfur-Galbeed 2022-2023