Parent/Student Handbook

2324 South-Western Preschool Program Parent Handbook.pdf

23-24 Handbook

English

2324 SWPC Parent Handbook SPANISH.pdf

23-24 Handbook

Spanish

2324 SWCSD SWPC Parent Handbook SOMALI.pdf

23-24 Handbook

Somali

After reading the South-Western Preschool Parent /Student Handbook for 2023-2024, please complete the Sign Off Form :  South-Western Preschool Parent/Student Handbook Sign-Off 2023-2024  

Después de leer el Manual para padres y estudiantes de South-Western Preschool para 2023-2024, complete el formulario de firma:   Firma del Manual Para Padres y Estudiantes de South-Western Preschool 2023-2024  

Kadib markaad akhrido Buug-gacmeedka Waalidka/Ardayga ee Koonfur-Galbeed ee 2023-2024, fadlan buuxi Foomka Saxiixidda:   Buug-gacmeedka Waalidka/Ardayga Dugsiga ka hor ee Koonfur-Galbeed 2023-2024